Page 6 - KATALOG LUXUSNÍ DÁRKY 2019 - 2020
P. 6

Blue & Black CT         Big Red Vintage CT        Ivory & Black GT

Tělo a víčko z houževnaté,   Tělo a víčko z houževnaté,    Tělo a víčko z houževnaté pry-
temně modré pryskyřice.     červené pryskyřice s dekora-   skyřice ve slonovinové barvě,
V kombinaci s doplňky pokove-  tivním textem vyrytým pomocí   doplněné černými prvky.
nými palladiem. Včetně indivi- laseru. V kombinaci s doplňky  V kombinaci s doplňky poko-
duálního sériového čísla. Hrot pokovenými palladiem. Včetně   venými 23karátovým zlatem.
z 18karátového zlata se zdob-  individuálního sériového čísla. Včetně individuálního sériové-
nou rytinou karetního esa,   Hrot z 18karátového zlata se   ho čísla. Hrot z 18karátového
částečně pokovený rhodiem.   zdobnou rytinou karetního esa,  zlata se zdobnou rytinou karet-
                částečně pokovený rhodiem.    ního esa, částečně pokovený
PP CNT 12 727 Kč                         rhodiem.
F 1502/8147983         PP CNT 12 727 Kč
M 1502/8147984         F 1502/8131375          PP CNT 12 727 Kč
                M 1502/8131376          F 1502/8131391
PP INT 11 570 Kč                         M 1502/8131392
F 1502/8147985         PP INT 11 570 Kč
M 1502/8147986         F 1502/8131377          PP INT 11 570 Kč
                M 1502/8131378          F 1502/8131393
RB 9 256 Kč                           M 1502/8131394
1502/8447987          RB 9 256 Kč
                1502/8431380           RB 9 256 Kč
KT 7 520 Kč                           1502/8431395
1502/8247988          KT 7 520 Kč
                1502/8231379           KT 7 520 Kč
MOŽNOSTI ZNAČENÍ                         1502/8231396
potisk             MOŽNOSTI ZNAČENÍ
                potisk              MOŽNOSTI ZNAČENÍ
                                 potisk

Black GT                             Black CT

Tělo a víčko z houževnaté,                    Tělo a víčko z houževnaté,
sametově černé pryskyřice.                    sametově černé pryskyřice.
V kombinaci s doplňky poko-                   V kombinaci s doplňky pokove-
venými 23karátovým zlatem.                    nými palladiem. Včetně indivi-
Včetně individuálního sériové-                  duálního sériového čísla. Hrot
ho čísla. Hrot z 18karátového                  z 18karátového zlata se zdob-
zlata se zdobnou rytinou karet-                 nou rytinou karetního esa,
ního esa, částečně pokovený                   částečně pokovený rhodiem.
rhodiem.
PP CNT 12 727 Kč                         PP CNT 12 727 Kč
F 1502/8131381                          F 1502/8131365
M 1502/8131382                          M 1502/8131366
PP INT 11 570 Kč
F 1502/8131383                          PP INT 11 570 Kč
M 1502/8131384                          F 1502/8131387
RB 9 256 Kč                           M 1502/8131388
1502/8431385
KT 7 520 Kč                           RB 9 256 Kč
1502/8231386                           1502/8431389
MOŽNOSTI ZNAČENÍ
potisk                              KT 7 520 Kč
                                 1502/8231390
                      4
                                 MOŽNOSTI ZNAČENÍ
                                 potisk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11