Page 5 - KATALOG LUXUSNÍ DÁRKY 2019 - 2020
P. 5

Ruthenium Chiselled       Blue Chevron

Tělo a víčko pokovené ruthe-   Tělo a víčko z nerezové oceli
niem a zdobené pravidelnými   s povrchovou dekorativní
vodorovnými rytinami. V kom-   strukturou vytvořenou lep-
binaci s doplňky pokovenými   táním, pokryté metalickým
palladiem. Včetně individuální- temně modrým lakem. V kom-
ho sériového čísla. Hrot     binaci s doplňky pokovenými
z 18karátového zlata se zdob-  23karátovým zlatem. Včetně
nou rytinou karetního esa,    individuálního sériového čísla.
částečně pokovený rhodiem.    Hrot z 18karátového zlata se
                 zdobnou rytinou karetního esa,
PP CNT 17 438 Kč         částečně pokovený rhodiem.
F 1502/8131333
M 1502/8131364          PP CNT 16 859 Kč
                 F 1502/8131369
RB 14 049 Kč           M 1502/8131370
1502/8431368
                 RB 13 553 Kč
KT 11 322 Kč           1502/8431374
1502/8231367
                 KT 10 991 Kč
MOŽNOSTI ZNAČENÍ         1502/8231373
laser
                 MOŽNOSTI ZNAČENÍ
                 laser

Black Chevron          Burgundy Chevron*

Tělo a víčko s metalickým čer-  Tělo a víčko s metalickým víno-
ným lakem zdobené jemnými    vým lakem zdobené jemnými
rytinami vytvořenými pomocí   rytinami vytvořenými pomocí
laseru. V kombinaci s doplňky  laseru. V kombinaci s doplňky
pokovenými rutheniem. Včetně   pokovenými palladiem. Včetně
individuálního sériového čísla. individuálního sériového čísla.
Hrot z 18karátového zlata se   Hrot z 18karátového zlata se
zdobnou rytinou karetního esa,  zdobnou rytinou karetního esa,
pokovený rutheniem.       částečně pokovený rhodiem.

PP CNT 16 859 Kč         PP CNT 16 446 Kč
F 1502/8145413          F 1502/8145418
M 1502/8145412          M 1502/8145417

RB 13 553 Kč           RB 13 182 Kč
1502/8445416           1502/8445420

KT 10 991 Kč           KT 10 702 Kč
1502/8245414           1502/8245419

MOŽNOSTI ZNAČENÍ         MOŽNOSTI ZNAČENÍ
laser              laser

                 3 *Do vyprodání zásob
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10